Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu z dnia 29.04.2022 r. W sprawie : pobierania opłat od placu przeznaczonego pod sprzedaż i promocję firm na imprezę plenerową organizowaną przez GOKiS w dniach 25 26 czerwca 2022 r.