• Poniedziałek: 7:30-15:30
  • Wtorek: 7:30-20:00
  • Środa: 7:30-15:30
  • Czwartek: 7:30-18:00
  • Piątek: 7:30-15:30

Menu

  • Poniedziałek: 7:30-15:30
  • Wtorek: 7:30-20:00
  • Środa: 7:30-15:30
  • Czwartek: 7:30-18:00
  • Piątek: 7:30-15:30

Historia

Buczek – wieś położona 10 km na południe od Łasku. Nazwa Buczek wywodzi się najprawdopodobniej od lasów otaczających wieś. Buczek jest miejscowością o metryce wczesnośredniowiecznej. Potwierdzają to wykopaliska prowadzone w czasie budowy szkoły w latach 1949 – 1950. Odkryto cmentarzysko szkieletowe z XI wieku. Pierwotnie wieś należała do kasztelani sieradzkiej, a po XIV – wiecznych zmianach administracyjnych pozostała aż do schyłku I Rzeczypospolitej w granicach powiatu Szadkowskiego.

Najstarsza wiadomość dotycząca wsi pochodzi z 1354 r. – cytuje ją Jan Długosz w „Liber beneficiorum …”(1470 – 80) na podstawie starszych dokumentów. W późniejszym średniowieczu i początkach XVI w. Wieś odnotowana jako Buczek, Buczkowo, Buczkovicze należała do rodu Buczkowskich herbu Bogoria. W XVI wieku Buczek trafił w ręce Gomo(u)lińskich herbu Jelita. W tym okresie wieś osiąga wysoki stopień rozwoju i na decyzji króla Zygmunta Starego w 1549 r. otrzymuje prawa miejskie. W latach 1636 – 1765 istniała w Buczku szkoła. Ostatnia wiadomość, że Buczek jest miastem pochodzi z 1683 r. W XVII wieku miejscowość przechodzi na własność rodu Walewskich, herbu Kolumna.

W 1759 r. właścicielami wsi są Krystyna z Rychtowskich Walewska i Feliks Walewski, a do końca XVIII wieku wieś należy do syna Mateusza. Po nim dziedziczą jego synowie : Anastazy i Józef. W 1839 r. wieś na licytacji nabyli Karolina ( z Mniszewskich) i Aleksander Urbanowscy. Ich syn Leon sprzedał majętność w 1853 r. Wincentemu Stefańskiemu. Do 1926 r. kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Nastąpiła parcelacja dóbr. Syn Stanisława Lorenza zwany w Buczku „Młodym” Lorenzem, krótko przed wojną sprzedał część folwarku Szadek, by zasilić fundusze partii faszystowskiej – NSDAP w Niemczech. Ostatnimi właścicielami w Buczku byli : córka Lorenza i jej mąż Rutkowski – były administrator majątku. Po wojnie majątek został upaństwowiony na mocy dekretu o reformie rolnej. Natomiast : park, dwór oraz otaczające go sady i ogrody przeszły pod zarząd Państwowych Nieruchomości Ziemskich Od 1948 r. budynki należą do GS. Obecnie Buczek liczy 980 mieszkańców. 13 czerwca 1988 r. nastąpiło otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Buczku. Przecięcia wstęgi dokonał Naczelnik Gminy Wojciech Ciabiada, oraz Dyrektor GOK Anna Jambrożek. Pierwszymi instruktorami byli : Beata Tarasiewicz oraz Marian Strzelczyk. Na uroczystości gościła Kapela z Warty.

Skip to content